POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka Prywatności i Polityka Cookies.
 

Korzystanie ze strony internetowej www.travelcity.com.pl niniejszym oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies
 

§ 1

Postanowienia ogólne
 
Polityka Prywatności i i Polityka Cookies  szczegółowo opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika, oraz wykorzystywania plików "cookies" i innych technologii w ramach strony internetowej www.travelcity.com.pl
 

Administratorem strony jest Wioleta Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Podróży Travel City Wioleta Kozłowska”, ul. Karabeli 2 E, 01-313 Warszawa, NIP: 118-145-41-87. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@travelcity.com.pl bądź listownie
 

§ 2

Definicje
 

Administrator – Wioleta Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Podróży Travel City Wioleta Kozłowska”, ul. Karabeli 2 E, 01-313 Warszawa, NIP: 118-145-41-87
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://travelcity.com.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony


§ 3

Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy, formularz zapisu na szkolenie
 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, a podanie danych jest zawsze dobrowolne,  jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem
 
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy znajdujących się na stronie www.travelcity.com.pl
przetwarzane są  w zależności od formularza w celu:

-przesyłania Użytkownikowi newslettera (w ramach działań marketingowych), oraz/lub w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej
- kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem w sprawie konkretnego zapytania
- realizacji umowy o szkolenie, oraz do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT
 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i oznajmia, że
gromadzone dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a przekazanych przez Użytkownika danych osobowych nie udostępnia jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przekazanymi danymi osobowymi: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych)
 

W powyższych celach  Użytkownik może zwrócić się w każdej chwili do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@travelcity.com.pl  lub listownie.
 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze:
- Lemon IT s.c. ul. Okopowa 56 lok. 1, 01-042 Warszawa
 

§ 4
Polityka Cookies

Pliki"cookies" („ciasteczka”)

 

Pliki"cookies" („ciasteczka”) to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika Strony (komputerach, smartfonach, tabletach itp) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych; przechowują one różne informacje i ustawienia specyficzne dla danej Strony
 

Pliki  " cookies"  mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika
 
Pliki "cookies" używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.


Administrator wykorzystuje i przechowuje pliki "cookies" na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 

Pliki "cookies"  wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
 

Usuwanie plików "cookies"


Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików "cookies"  na urządzeniu końcowym Użytkownika
a pliki "cookies"  mogą być przez Użytkownika usunięte.
 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików "cookies"  na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików " cookies"  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o  możliwości i sposobach obsługi plików " cookies"  dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Ograniczenie stosowania plików"cookies",może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 

Więcej informacji: wszystkoociasteczkach.pl
 

§ 5
Inne technologie

 

Administrator informuje  Użytkownika, iż w celu analizy statystyk Strony, stosuje  technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, poprzez kod śledzenia Google Analitycs.   


Data publikacji Polityki Prywatności: 23.05.2018 r.